Floraservis ORTUS 5 SC 50 ml

Kód tovaru: 1232 EAN: 1232
Floraservis ORTUS 5 SC 50 ml
Kód tovaru: 1232 EAN: 1232

Pôsobenie prípravku Účinná látka fenpyroximate inhibuje NADH koenzym a mitochondriálny NADH-Co Q reduktázu a znižuje výskyt morfologických zmien v mitochondriách. Fenpyroximate je účinná látka zo skupiny fenylpyrazolov, ktorá výhradne pôsobí ako kontaktný jed na všetky vývojové štádia roztočcov, t.j. vajíčka, larvy, nymfy a dospelé jedince. Ovicidná účinnosť je najslabšia. Pretože prípravok neúčinkuje systémovo ani nevykazuje fumigačný alebo translaminačný efekt, je treba k dosiahnutiu požadovanej účinnosti zaistiť plné pokrytie ošetrovanej plochy postrekovou kvapalinou. Reziduálny účinok je minimálne 30 dní. Veľmi dobrá účinnosť je pri aplikácii do +25°C. Účinná látka fenpyroximate Pokyny pre aplikáciu Jabloň Najvhodnejším termínom použitia je obdobie, kedy je 50-60 % lariev vyliahnutých zo zimných vajíčok, t.j. v priebehu mesiaca mája, veľmi účinná je aj neskoršia aplikácia na dospelé jedince letnej generácie, kedy sa pozitívne prejavuje larvicidný a adulticidný účinok, reziduálna účinnosť cca 3 týždne a vysoká flexibilita k vyšším letným teplotám. Doporučená dávka vody je 1 000 l/ha, z dôvodu pôsobenia prípravku je nutné kvalitné pokrytie porastu. Pozor v prípade použitia biologickej ochrany, prípravok je len čiastočne selektívny voči Typhlodromus pyri. Počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu. Chmeľ Prípravok je všeobecne použiteľný proti roztočcom behom celého vegetačného obdobia, s ohľadom na ochrannú lehotu potom v závislosti na začiatku zberu až do konca júla. Z praktického hľadiska je Ortus doporučovaný pre 1. postrek (v prípade, že nebol použitý ovicidný Nissorun z dôvodu nižšieho / žiadneho výskytu pred kvetom) alebo pre 2. postrek v najkritickejšom období výskytu roztočca pol. – koniec júla, ktorý vzhľadom k reziduálnemu účinku prípravku cca 30 dní plne chráni porast až do zberu. Doporučená dávka vody zodpovedá termínu aplikácie (pri dodržaní koncentrácie 0,125 %), t.j. od 1 500 l/ha (1,875 l/ha prípravku) v priebehu júna. Aplikujte samostatne – nepoužívať do TM zmesí, mohlo by dôjsť k zníženiu účinnosti prípravku. Počet aplikácií za sezónu: max. 1x. Ortus má nižšiu iniciačnú účinnosť, maximálnu úroveň dosahuje 14-21 dní po aplikácii. Ortus je selektívny proti akarofágnym predátorom z čeľade Coccinelidae (Stethorus punctillum), dravým drabčíkom rodu Oligota a dravým plošticiam rodu Orius. Ortus je kontaktný prípravok bez translaminačnej a fumigačnej účinnosti, preto je nutná čo najlepšia pokryvnosť ošetrovaného porastu! Neznižovať dávky vody. Chmeľ ošetrený Ortusom nemá vývozné obmedzenia, má stanovenú importnú toleranciu pre všetky rozhodujúce vývozné štáty (USA, Nemecko, Japonsko). Vinič Roztoč viničový (Colomerus vitis), hálkovec viničový (Epitrimerus vitis). Ortus možno použiť kedykoľvek v priebehu sezóny (nie pred / na začiatku rašenia – síra), je účinný v širokom teplotnom rozmedzí 15-25°C. Z praktického hľadiska je najvhodnejší tzv. neskorý letný postrek v dávke 1,0 l/ha koncom júla – začiatkom augusta pred mäknutím bobulí, kedy sa dospelé jedince premiestňujú na vyššie poschodia a začínajú vyhľadávať zimovisko a postrek tak silne obmedzí prezimovanie škodcov. Ortus je len čiastočne selektívny protiTyphlodromus pyri. Počet aplikíácií za vegetačnú sezónu: 1x. Jahody Jahody ošetrujte po zbere plodov dávkou 2,0 l/ha. Počet aplikíácií za vegetačnú sezónu: 1x. Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve jablone / Škodlivý činiteľ: Roztočec ovocný / Koncentrácia v %: / Dávka do 10L vody na 100m2: 10-12,5 ml / Čakacia lehota v dňoch: 21 dní / Povolené kombinácie a poznámky: vinič / Škodlivý činiteľ: vlnovník viničový / Koncentrácia v %: / Dávka do 10L vody na 100m2: 10 ml / Čakacia lehota v dňoch: 35 dní / Povolené kombinácie a poznámky: vinič / Škodlivý činiteľ: hálkovec viničový / Koncentrácia v %: / Dávka do 10L vody na 100m2: 10 ml / Čakacia lehota v dňoch: 35 dní / Povolené kombinácie a poznámky: jahody / Škodlivý činiteľ: Roztočík jahodový / Koncentrácia v %: / Dávka do 10L vody na 100m2: 20 ml / Čakacia lehota v dňoch: AT / Povolené kombinácie a poznámky: jahody / Škodlivý činiteľ: Roztočec chmeľový / Koncentrácia v %: / Dávka do 10L vody na 100m2: 20 ml / Čakacia lehota v dňoch: AT / Povolené kombinácie a poznámky: chmeľ / Škodlivý činiteľ: Roztočec chmeľový / Koncentrácia v %: / Dávka do 10L vody na 100m2: 18,75 ml / Čakacia lehota v dňoch: 21 dní / Povolené kombinácie a poznámky:

Cena s DPH
4.62 €
Cena bez DPH
3.85 €
Skladom > 5 ks
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.