PROBAZEN pH minus 1.5kg

Kód tovaru: 1323 EAN: 1323
PROBAZEN pH minus 1.5kg
Kód tovaru: 1323 EAN: 1323

Popis produktu pH MÍNUS 1,5 kg prostriedok pre znižovanie hodnoty pH. Použitie: Správne nastavenie hodnoty pH vody v bazéne je nutnou podmienkou ako pre dokonalú funkciu väčšiny prípravkov radu PROBAZEN ®, tak pre vytvorenie príjemných podmienok pre kúpanie. Voda v bazéne má mať hodnotu pH v rozmedzí 6,8-7,6. Aktuálnu hodnotu pH možno zistiť pomocou vhodného bazénového testera . Hodnota pH vyššie ako 7,6 spôsobuje vo vode minerálne zákaly, môže dôjsť k upchatiu filtrácie, znižuje sa účinnosť dezinfekcie, dochádza k dráždeniu očí a kože. Hodnota pH nižšie ako 6,8 spôsobuje koróziu kovov a betónu, blednutiu farieb, podráždenie očí a kože. Ak je pH vyššie ako 7,6, používa sa k jeho zníženiu prípravok pH MÍNUS. Pridaním 80 g prípravku pH MINUS na každých 10 m 3 vody v bazéne sa zníži hodnota pH približne o 0,1. Odmerané množstvo prípravku sa rozpustí vo vode v plastovom vedre a naleje sa do najhlbšej časti bazéna pri bežiacej cirkulácií vody. Po dokonalom premiešaní všetkej vody v bazéne sa vykoná opätovné meranie pH a podľa jeho výsledku sa prípadne celý postup zopakuje. Upozornenie: Riaďte sa návodom na použitie. Nemiešajte s inými chemikáliami. Môže sa používať len na úpravu vody v bazénoch. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Cena s DPH
4.20 €
Cena bez DPH
3.50 €
Skladom > 5 ks
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.