Navnada RATIMOR® Bromadiolon obilna nastraha 150 g, zrno

Kód tovaru: 406 EAN: 406
Navnada RATIMOR® Bromadiolon obilna nastraha 150 g, zrno
Kód tovaru: 406 EAN: 406

SK - RATIMOR PLUS OBILNÁ NÁSTRAHA NÁVOD NA POUŽITIE: Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja. Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce). Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, kedže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady. Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď). Keď je to možné, deratizačné staničky musia byť pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám. Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat. Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku. Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky. Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov). Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V prípade domnelej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu. Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky. Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami. Opis spôsobu aplikácie: Návnada na okamžité použitie [vo vreckách na voľnú návnadu] v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. ODPORÚČANÉ MNOŽSTVÁ POUŽITIA: Vnútorné priestory (Myš domová (Mus musculus), Potkan hnedý (Rattusnorvegicus), Potkan tmavý (Rattus rattus)): Myši: Použite 10 g až do 40 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť5 metrov, pri velkom zamorení 2 metre. Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu. Potkany: Použite 10 g až do 200 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri velkom zamorení 5 metrov. Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu. Vonku okolo budov (Potkan hnedý (Rattusnorvegicus), Potkan tmavý [Rattus rattus)): Použite 10 g až do 200 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 10 metrov, pri velkom zamorení 5 metrov. Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou. Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu. U myší a potkanov: Počas prvých 10 - 14 dní vykonajte časté prehliadky staničiek a nahradte akúkoľvek návnadu, ktorá bola požitá hlodavcami, poškodená vodou alebo znečistená nečistotami.

Množstevné zľavy
Pri kúpe 1 ks 3.12 € / ks
Pri kúpe 6 a viac kusov (zľava 4%) 3.00 € / ks
Cena s DPH
3.12 €
Cena bez DPH
2.60 €
Skladom > 5 ks
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.